ПРОВЕРЕ У ЈАНУАРУ

Српски језик – 13.1.2020. год. – Разумевање прочитаног

Математика – 22.1.2020. год. – Полугодишња провера знања

Природа и друштво – 23.1.2020. год. – Кретање у простору и времену

Српски језик – 28.1.2020. год. – Полугодишња провера знања