ПРОВЕРЕ У НОВЕМБРУ

Српски језик – 14.11.2019. – Диктат

Српски језик – 20.11.2019. – Разумевање прочитаног

Математика – 02.12.2019. – Сабирање и одузимање троцифрених бројева