Контролне вежбе у октобру

Српски језик: Субјекат и предикат, речи које означавају време, место и начин вршења радње, род и број именица – 24.10.2019. год.

Природа и друштво: Услови живота у природи – 31.10.2019. год.